Contact

mr. P.H.C.W. Daamen RB

DaaTax
mr. P.H.C.W. Daamen RB
Sarphatipark 110 - I
1073 EC Amsterdam

Telefoon: 06 48 01 76 01
E-mail: daamen@daatax.nl

Register Belasting Adviseurs | Piet-Hein Daamen

 

Vaste tarieven

Hieronder treft u meer informatie aan over de vier verschillende categorieën waarvoor een vaste prijsafspraak geldt.

Vier categorieën

mr. P.H.C.W. Daamen RBDaaTax werkt met vaste tarieven voor vier verschillende categorieën werkzaamheden. Hieronder volgt een korte toelichting per categorie, zodat u kunt zien in welke categorie u valt en wat u daarvoor van ons kunt verwachten. Daarna volgt een algemene toelichting. De genoemde bedragen in de categorieën 1 tot en met 3 zijn inclusief BTW. De bedragen in categorie 4 zijn exclusief BTW.

DaaTax werkt snel, efficiënt en voor een laag tarief. Dit tarief betreft een aangifte inclusief gegevens over de eigen woning, hypotheek en/of box 3 vermogen en/of lijfrenteaftrek. Deze aangifte is verder niet zeer omvangrijk.

Uitbreiding op voorgaande categorie. Een aangifte waarbij een wijziging is opgetreden in de situatie rondom uw eigen woning zoals een verhuizing. Of bij buitenlands inkomen/vermogen met toepassing tegemoetkoming voorkoming dubbele belasting. Een aangifte waarbij er diverse overige aftrekposten zijn en waarbij wij een beoordeling zullen doen of u maximaal voordeel behaalt bij deze posten. Verder kunnen er uitgebreide bestanddelen vermogen in box 3 aanwezig zijn.

Uitbreiding op voorgaande categorie. Een aangifte met resultaat uit een werkzaamheid en diverse van de bij de voorgaande categorieën genoemde bijzonderheden tegelijk in één aangifte.

Hier betreft het een winstaangifte eventueel aangevuld met de bijzonderheden genoemd in de voorgaande categorieën. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Of bent u medegerechtigde in een onderneming? Dan moet u de winst uit uw onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden.

Aanvullende werkzaamheden

Aanvullende werkzaamheden zullen wij in principe op basis van bestede tijd factureren. Als extra werkzaamheden gelden bijvoorbeeld: extra advisering, het beantwoorden van vragenbrieven, het opstellen van middelingsverzoeken, het opstellen van bezwaarschriften. Voordat wij dergelijke werkzaamheden uitvoeren, zal eerst met u overleg gevoerd worden. In veel gevallen kan ook hier een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Voorwaarden en afspraken

Binnen het vaste tarief bestaan onze werkzaamheden uit het (digitaal) verzamelen van gegevens, opstellen en indienen van de aangifte (u ontvangt een rapportage per post of per e-mail), controleren van aanslagen, zonodig verzorgen van uitstel en een schatting in het kader van de uitstelregeling van de Belastingdienst.

U zorgt per post of per e-mail voor complete aanlevering van gegevens (zie de aan u toegezonden checklist IB-gegevens). Uiteraard is het ook mogelijk uw gegevens af te leveren.

Indien u de benodigde gegevens compleet én vóór 1 maart heeft aangeleverd, zullen wij de aangifte vóór 1 april indienen (en ontvangt u vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst).

In andere gevallen zullen wij zorgen voor uitstel voor indiening van de aangifte bij de Belastingdienst.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.