10 feb 2020

10 feb 2020

Belastingadvies

By:

Lees hier wat DaaTax voor u kan betekenen.

DaaTax zoekt naar de beste fiscale oplossingen zowel voor u, uw familie als voor uw onderneming. Hierbij houden wij rekening met uw wensen en verwachtingen. U kunt hierbij niet alleen rekenen op onze expertise, maar vooral ook op onze persoonlijke betrokkenheid. Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Vaak is het onoverzichtelijk hoe deze regels in uw geval het beste kunnen worden toegepast om daar het meest gunstige resultaat uit te halen voor u, uw familie en/of uw onderneming.

Bij advies kunt hierbij onder meer denken aan advies op maat omtrent uw eigen woning, maar bijvoorbeeld ook over een ‘auto van de zaak’ of wel of niet de BV in.

Wilt u graag de financiële toekomst van uw vermogen regelen? Misschien heeft u al eens nagedacht om een deel van uw vermogen nog bij leven over te dragen? Hoeveel betalen uw erfgenamen straks aan erfbelasting als u komt te overlijden?

DaaTax kan dit alles voor u in kaart brengen en u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Voor vragen neem vrijblijvend contact met ons op.