• DaaTax

  Laat uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen doorDaaTax

  DaaTax verzorgt aangiften inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers op hoog niveau en tegen een vast en scherp tarief en kan dit al vanaf € 99 realiseren.

  Bekijk de tarieven
 • Belastingadvies

  Ook kunt u bij DaaTax terecht voorBelastingadvies

  DaaTax zoekt naar de beste fiscale oplossingen zowel voor u, uw familie als voor uw onderneming. Hierbij houden wij rekening met uw wensen en verwachtingen. U kunt hierbij niet alleen rekenen op onze expertise, maar vooral ook op onze persoonlijke betrokkenheid. Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Vaak is het onoverzichtelijk hoe deze regels in uw geval het beste kunnen worden toegepast om daar het meest gunstige resultaat uit te halen voor u, uw familie en/of uw onderneming.

  Lees meer
 • Estate Planning

  Bij DaaTax kunt u ook terecht voorEstate Planning

  Heeft u de financiële toekomst van uw vermogen geregeld? Wellicht denkt u er aan om een deel van uw vermogen nog bij leven over te dragen? En hoeveel betalen uw erfgenamen straks aan erfbelasting als u komt te overlijden? DaaTax helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

  Lees meer

Aangifte inkomstenbelasting

Onze werkwijze

DaaTax verzorgt aangiften inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers op hoog niveau en tegen een vast en scherp tarief.


1. Maak een afspraak en kom langs of;

2. kies voor de mogelijkheid om online aangifte te doen. U stuurt uw documenten per e-mail of per post naar ons toe.

U kunt een afspraak maken en bij ons in Amsterdam langskomen of wij komen bij u langs.

 

Dat kan ook ’s avonds en in het weekend!


Na het maken van een afspraak ontvangt u van ons een bevestiging en een checklist van alle informatie die wij graag van u zouden ontvangen zodat wij uw aangifte kunnen verzorgen. De gevraagde gegevens kunt u ons per post of per e-mail doen toekomen dan wel persoonlijk afgeven. Tevens zullen wij dan aangeven in welke categorie u valt. Nadat de aangifte gereed is gemaakt, ontvangt u een uitgebreid fiscaal rapport met de factuur. Indien u akkoord gaat met de aangifte, kunt u de factuur voldoen en zal DaaTax de aangifte bij de Belastingdienst indienen.

 

DaaTax is door de Belastingdienst erkend als belastingconsulent, fiscaal dienstverlener.

 

Wij werken met speciale aangifte software waardoor wij geen DigiD nodig hebben. Wij vragen dan ook nooit naar uw DigiD!


Extra werk

Het risico dat wij met uw aangifte mogelijk meer tijd kwijt zijn, nemen wij op ons. Aanvullende werkzaamheden zullen wij in principe op basis van bestede tijd factureren. Als extra werkzaamheden gelden bijvoorbeeld: extra advisering, het beantwoorden van vragenbrieven, het opstellen van middelingsverzoeken, het opstellen van bezwaarschriften. Voordat wij dergelijke werkzaamheden uitvoeren, zullen wij eerst met u overleggen. In veel gevallen kan ook hier een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Belastingadvies

Lees hier wat DaaTax voor u kan betekenen.

DaaTax zoekt naar de beste fiscale oplossingen zowel voor u, uw familie als voor uw onderneming. Hierbij houden wij rekening met uw wensen en verwachtingen. U kunt hierbij niet alleen rekenen op onze expertise, maar vooral ook op onze persoonlijke betrokkenheid. Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Vaak is het onoverzichtelijk hoe deze regels in uw geval het beste kunnen worden toegepast om daar het meest gunstige resultaat uit te halen voor u, uw familie en/of uw onderneming.

 

DaaTax kan voor u de vertaalslag maken van de fiscale wet- en regelgeving naar een duidelijk advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie.

 

Bent u het niet eens met een aanslag van de Belastingdienst of heeft de Belastingdienst vragen? Dan helpen wij u graag bij het opstellen van een reactie naar de Belastingdienst.

 

Wilt u graag de financiële toekomst van uw vermogen regelen? Misschien heeft u al eens nagedacht om een deel van uw vermogen nog bij leven over te dragen?

 

Hoeveel  betalen uw erfgenamen straks aan erfbelasting als u komt te overlijden?

 

DaaTax kan dit alles voor u in kaart brengen en u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Voor vragen neem vrijblijvend contact met ons op.

Ondernemers/ Zzp-ers

Lees hier wat DaaTax voor u kan betekenen.

Het liefste doet u als ondernemer dat waar u goed in bent. Uw boekhouding en fiscale zaken zullen vaak niet op de eerste plaats komen. Voor de Belastingdienst is het ook niet noodzakelijk om een hele uitgebreide boekhouding bij te houden, maar is het wel zaak om een gedegen administratie te voeren. Wij denken dat het positief is als een ondernemer zelf de administratie voert van zijn of haar onderneming. Op deze manier houdt u goed zicht op in- en verkoopfacturen en u hebt daardoor een actueel beeld van uw omzet en kosten. Voor veel ondernemers is het dus voordelig om zelf een gedegen administratie te voeren. Eventueel kan DaaTax ondersteuning bieden bij het inrichten van uw administratie. Toch maakt met name de belastingwetgeving het ingewikkeld voor een ondernemer om zelf te komen tot een juiste financiële verslaglegging. DaaTax is gespecialiseerd in de fiscale regelgeving en daardoor in staat om u te ondersteunen en adviseren in uw financiële, fiscale bedrijfsvoering.

Tarieven

DaaTax werkt met vaste tarieven voor verschillende categorieën. Hieronder volgt een korte toelichting per categorie, zodat u kunt zien in welke categorie u valt en wat u daarvoor van ons kunt verwachten. Daarna volgt een algemene toelichting.

99

Categorie I

 • Inclusief BTW
 • Inclusief partner € 135
 • Eigen woning
 • Box 3
 • Lijfrenteaftrek
175

Categorie II

 • Inclusief BTW
 • Inclusief partner € 195
 • Wijziging rondom eigen woning
 • Buitenlands inkomen of vermogen
 • Omvangrijke aftrekposten
275

Categorie III

 • Inclusief BTW
 • Inclusief partner € 315
 • Uitbreiding op voorgaande categorieën
 • Resultaat uit een werkzaamheid
v.a. 450

Categorie IV

 • Dit is een vanaf prijs exclusief BTW
 • Inclusief partner vanaf € 495
 • Winstaangifte
 • Bij overzichtelijke en correcte aflevering van administratie

Categorieën

Hieronder treft u meer informatie aan over de verschillende categorieën waarvoor een vaste prijsafspraak geldt.

DaaTax werkt met vaste tarieven voor verschillende categorieën werkzaamheden. Hieronder kunt u zien in welke categorie  de werkzaamheden vallen en wat u daarvoor van ons kunt verwachten. De genoemde bedragen in de categorieën 1 tot en met 3 zijn inclusief btw. De bedragen in categorie 4 zijn exclusief btw.


1. Categorie I

DaaTax werkt snel, efficiënt en voor een laag tarief. Dit tarief betreft een aangifte inclusief gegevens over de eigen woning, hypotheek en/of box 3 vermogen en/of lijfrenteaftrek. Deze aangifte inkomstenbelasting is van gemiddelde complexiteit. Uiteraard wordt er goed gekeken naar mogelijke aftrekposten en deze worden zo mogelijk verwerkt in de aangifte.

 

Het tarief voor deze aangifte bedraagt € 99 en inclusief fiscaal partner € 135 inclusief btw.


2. Categorie II

Hier betreft het een uitgebreidere aangifte dan de voorgaande categorie.

Een aangifte waarbij de situatie met betrekking tot uw eigen woning is gewijzigd zoals bijv. bij verhuizing, echtscheiding, samenwonen.

Het kan ook gaan om situaties waarop beroep moet worden gedaan op regelingen ter voorkoming van dubbele belasting.

Ook vallen hieronder gevallen waarbij diverse aftrekposten mogelijk zijn  en waarbij wij beoordelen of u maximaal voordeel behaalt met bedoelde posten.

Daarnaast vallen hieronder situaties waarbij diverse vermogensbestanddelen aanwezig zijn die behoren tot uw box 3 vermogen.

 

Het tarief voor deze aangifte bedraagt € 175 en inclusief fiscaal partner € 195 inclusief btw.


3. Categorie III

Ook deze categorie is weer een uitbreiding op de voorgaande categorie. Met dien verstande dat er in deze aangifte ook een ‘resultaat uit een werkzaamheid’ wordt aangegeven. Het is een aangifte waarbij diverse van de bij de voorgaande categorieën genoemde bijzonderheden tegelijk in één aangifte aanwezig zijn.

 

Het tarief voor deze aangifte bedraagt € 275 en inclusief fiscaal partner € 315 inclusief btw.


4. Categorie IV

Hier betreft het een winstaangifte eventueel aangevuld met de bijzonderheden genoemd in de voorgaande categorieën. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Of bent u medegerechtigde in een onderneming? Dan moet u de winst uit uw onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden.

Voor winstaangiften geldt in principe de vaste prijs vanaf € 450 exclusief btw. Deze prijs geldt in geval er een overzichtelijke en duidelijke boekhouding is en deze ineens, volledig en overzichtelijk wordt aangeleverd. Sowieso wordt vooraf een vaste prijs afgesproken zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Het tarief inclusief partner bedraagt vanaf € 495 exclusief btw.

 

Vraag hier een offerte aan!


Aanvullende werkzaamheden

Aanvullende werkzaamheden zullen wij in principe op basis van bestede tijd factureren. Als extra werkzaamheden gelden bijvoorbeeld: extra advisering, het beantwoorden van vragenbrieven, het opstellen van middelingsverzoeken, het opstellen van bezwaarschriften. Voordat wij dergelijke werkzaamheden uitvoeren, zal eerst met u overleg gevoerd worden. In veel gevallen kan ook hier een vaste prijsafspraak worden gemaakt.


Voorwaarden/afspraken

Op de dienstverlening zijn – onverminderd onze Algemene Voorwaarden – de volgende voorwaarden/afspraken van toepassing:

U ontvangt van ons een checklist waarop wij aangeven welke informatie u aan ons dient te verstrekken.

U levert de gevraagde gegevens (digitaal) aan ons aan waarna wij de aangifte opstellen en voor u indienen bij de Belastingdienst. Eventueel kan uit de verstrekte gegevens blijken dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. Uiteraard ontvangt u per post of per e-mail een kopie van de aangifte.

Indien u de benodigde gegevens compleet én vóór 1 maart heeft aangeleverd, dienen wij de aangifte vóór 1 april in. In dat geval ontvangt u voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Vanzelfsprekend controleren wij of de Belastingdienst de aanslag correct oplegt.

In andere gevallen zullen wij, indien nodig, zorgen voor uitstel voor indiening van de aangifte bij de Belastingdienst.

Over ons

mr. P.H.C.W. Daamen RB

Mijn naam is Piet-Hein Daamen. Eind 2013 heb ik besloten DaaTax op te richten.  Met DaaTax richt ik mij onder meer op het verzorgen van belastingaangiften inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers zoals zzp-ers. De diensten die ik aanbied zijn van hoog niveau en tegen een vast, scherp tarief zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Tevens kunt u mij inschakelen voor kleine of grote belastingadviezen. Hieronder vallen uiteraard ook schenk- en erfbelasting adviezen.

Bent u het niet eens met een aanslag van de Belastingdienst of heeft de Belastingdienst vragen? Dan help ik u graag bij het opstellen van een reactie naar de Belastingdienst.

Na mijn studie fiscaal recht aan de Universiteit Leiden heb ik voor diverse accountants en belastingadvieskantoren gewerkt als belastingadviseur. In deze periode heb ik ook aanvullende beroepsopleidingen succesvol afgerond. Om de kwaliteit te waarborgen ben ik lid van de beroepsorganisatie ‘Register Belastingadviseurs’. Dit houdt in dat ik ben gebonden aan de voor deze beroepsorganisatie geldende gedrags- en beroepsregels. Onder meer door het volgen van permanente beroepsopleidingen en omdat ik toegang heb tot diverse databanken, blijft mijn kennis op belastinggebied altijd up-to-date!

DaaTax is aangesloten bij de beroepsvereniging 'Register Belastingadviseurs'.

Our Team
mr. P.H.C.W. Daamen RB

mr. P.H.C.W. Daamen RB

Belastingadviseur 06-48017601

Contact

Hieronder treft u de contactgegevens van DaaTax

Contact Details

KvK nummer: 59614293

 

Btw nummer: NL151540366B01

 

IBAN: NL71 INGB 0006 3713 51

 

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden en worden u desgevraagd toegezonden. De algemene voorwaarden van ‘Register Belastingadviseurs’ zijn van toepassing op onze dienstverlening en zijn gedeponeerd op 21 februari 2011 bij de Rechtbank te Utrecht onder nummer 51/2011.

DaaTax

Sarphatipark 110-1

1073 EC Amsterdam

06-48017601

Daamen@DaaTax.nl

Quick Contact

Veelgestelde vragen

Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neem dan contact met ons op.

Wat kost het en hoe kan ik betalen?

DaaTax werkt met vaste, transparante tarieven die u hier kunt vinden. Nadat de aangifte gereed is gemaakt ontvangt u een uitgebreid fiscaal rapport met de factuur. Indien u akkoord gaat met de aangifte, kunt u de factuur voldoen en zal DaaTax de aangifte bij de Belastingdienst indienen.

Wie is uw fiscale partner?

Of u een fiscale partner hebt, hangt af van uw situatie. U bent bijvoorbeeld getrouwd of u hebt een geregistreerd partnerschap. Er zijn echter nog meer situaties denkbaar wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap. Meer informatie hierover kunt u lezen op de site van de Belastingdienst.

Brengt DaaTax extra kosten in rekening?

Het risico dat wij met uw aangifte mogelijk meer tijd kwijt zijn, nemen wij op ons. Aanvullende werkzaamheden factureren wij in principe op basis van bestede tijd. Als extra werkzaamheden gelden bijvoorbeeld: extra advisering, het beantwoorden van vragenbrieven, het opstellen van middelingsverzoeken en het opstellen van bezwaarschriften. Voordat wij dergelijke werkzaamheden uitvoeren, zal overleggen wij eerst met u. In veel gevallen kan ook hier een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Door wie wordt mijn aangifte ingevuld?

Uw aangifte inkomstenbelasting zal door mr. P.H.C.W. Daamen RB  (Piet–Hein) worden ingevuld. Piet–Hein is universitair geschoold en lid van de beroepsorganisatie ‘Register Belastingadviseurs’. Onder meer door het volgen van permanente beroepsopleidingen en omdat ik toegang heb tot diverse databanken, blijft mijn kennis op belastinggebied altijd up-to-date!

Wat heeft DaaTax nodig om mijn aangifte in te vullen?

Neem contact met ons op dan ontvangt u een overzichtelijke checklist waaruit u eenvoudig de voor u relevante gegevens kunt filteren.

Heeft DaaTAx mijn DigiD nodig?

DaaTax is als belastingconsulent ingeschreven bij de Belastingdienst en werkt met speciale software waarmee wij uw aangifte ook zonder DigiD kunnen versturen. Wij vragen dan ook nooit naar uw DigiD.

Krijg ik ook een kopie van mijn belastingaangifte?

Nadat de aangifte gereed is gemaakt ontvangt u een uitgebreid fiscaal rapport .

Wat als ik vragen of een controle van de Belastingdienst krijg, of als ik de aanslag wil laten controleren?

Bij een controle van de Belastingdienst helpen wij u graag met het opstellen van een reactie op de vragen van de Belastingdienst. Deze werkzaamheden vallen niet binnen een van de categorieën, maar worden op basis van ons uurtarief gefactureerd of eventueel een van te voren vastgestelde prijsafspraak.

Controleren jullie ook de aanslagen?

Ja, wij controleren de aanslagen die naar aanleiding van de door ons opgestelde aangiften worden opgelegd. Hiervoor rekenen wij geen extra kosten.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Bel direct 06-48017601 of stuur een e-mail naar Daamen@DaaTax.nl of gebruik het contactformulier.

Kan ik mijn afspraak wijzigen of annuleren?

Ja dat kan, kosteloos. Het is wel handig als u het van te voren laat weten.

Wat gebeurt er als ik iets ben vergeten mee te nemen bij de afspraak of ik heb de gegevens niet volledig aangeleverd?

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de in te dienen aangifte inkomstenbelasting, is het niet mogelijk om de aangifte in te dienen en wachten wij met het indienen van de aangifte tot wij de benodigde gegevens hebben. Deze kunnen dan het meest eenvoudig naar ons worden verzonden per e-mail (Daamen@DaaTax.nl) of per post worden verzonden naar Sarphatipark 110-1, 1073 EC Amsterdam.

Wat gebeurt er met mijn informatie?

Uiteraard gaan wij zeer discreet met uw informatie om en wordt er zonder uw toestemming geen informatie over u aan derden verstrekken. Originele stukken worden per post naar u teruggestuurd. De professionele aangifte software die DaaTax gebruikt is niet voor derden toegankelijk.